• Quý khách hàng gởi yêu cầu cho chúng tôi qua: email, skype, phone...
  • Yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được xử lý và hồi đáp đúng thời gian với một kế hoạch công việc và báo giá tương ứng
  • Công việc sẽ được tiến hành ngay sau khi hai bên đã thống nhất phương án
  • Kết quả sẽ được gửi đến Quí khách hàng theo lịch trình đã thống nhất
  • Thanh toán cho dịch vụ sẽ được thực hiện sau khi Quí Khách hàng hài lòng với kết quả công việc
Quy trình làm việc