Tìm kiếm
Liên hệ

Xử lý và nhập liệu

VA Vietnam cung cấp các dịch vụ xử lý số liệu và nhập liệu một cách chính xác và kịp thời cho công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với các nhiệm vụ cụ thể sau:

 

  • Cập nhật website
  • Nghiên cứu dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu
  • Chuyển tài liệu viết tay,scan hoặc bằng file ảnh, PDF sang Word/Excel
  • Nhập liệu sản phẩm cho các website điện tử
  • Xử lý hóa đơn, chứng từ bảo hiểm, tài liệu khảo sát hoặc các hóa đơn y khoa
Bình luận:
    Phản hồi của khách hàng về VA Việt Nam