Tìm kiếm
Liên hệ

Tính lương / quản lý nhân sự

Với một đội ngũ chuyên viên marketing và mua sắm, VA Vietnam tự tin có thể cung cấp cho quí khách hàng các dịch vụ sau:

 

  • Tuyển dụng
  • Soạn thảo hợp đồng lao động
  • Quản lý hợp đồng lao động
  • Tính lương nhân viên
  • Nộp bảo hiểm, các chi phí theo luật định cho người lao động
  • Thanh toán cho người lao động
Kế tiếp
Bình luận:
    Phản hồi của khách hàng về VA Việt Nam