Tìm kiếm
Liên hệ

Hỗ trợ hành chính văn phòng tổng hợp

Với vai trò như một phòng hành chính tổng hợp của quí Công ty, VA Việt Nam sẽ hỗ trợ hoạt động cho quí Công ty bằng cách đảm nhiệm các công việc sau:

 

  • Đánh máy, soạn thảo, format, chỉnh sửa các thư từ giao dịch kinh doanh, các báo cáo, các đề xuất, hợp đồng hoặc bất kỳ các văn bản khác bằng tiếng Anh và tiếng Việt
  • Xử lý email, liên hệ với các cơ quan & đối tác theo yêu cầu, sắp xếp các cuộc hẹn, họp
  • Đặt phòng khách sạn, phòng họp, hội nghị, hội thảo; đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe, thuê xe và các dịch vụ hậu cần khác
  • Xử lý và nhập liệu
  • Quản lý hợp đồng, xử lý và thanh toán hóa đơn theo yêu cầu
  • Các nhiệm vụ tương tự khác.
Trước
Bình luận:
    Phản hồi của khách hàng về VA Việt Nam