Tìm kiếm
Liên hệ

Đại diện thương mại

Là một đại diện thương mại, VA Việt Nam hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau:

 

  • Liên hệ, làm việc với nhà thầu / nhà cung cấp
  • Lập đơn hàng, soạn thảo hợp đồng với đối tác
  • Quản lý hợp đồng, xử lý và thanh toán hóa đơn theo yêu cầu
  • Tìm nhà cung cấp / người mua hàng
  • Hỗ trợ khách hàng / chăm sóc khách hàng
Bình luận:
    Phản hồi của khách hàng về VA Việt Nam