Dịch vụ

Hỗ trợ hành chính văn phòng tổng hợp
Với vai trò như một phòng hành chính tổng hợp của quí Công ty, VA Việt Nam sẽ hỗ trợ hoạt động cho quí Công ty bằng cách đảm nhiệm các công việc sau
Xử lý và nhập liệu
VA Vietnam cung cấp các dịch vụ xử lý số liệu và nhập liệu một cách chính xác và kịp thời cho công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với các nhiệm vụ cụ thể sau
Đại diện thương mại
Là một đại diện thương mại, VA Việt Nam hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau
Biên / phiên dịch Tiếng Anh / Tiếng Việt
Với nền tảng được đào tạo chuyên sâu cùng với sự hiểu biết thấu đáo thông qua quá trình tự học, tự nghiên cứu liên tục cũng như quá trình rèn luyện trong công việc, đội ngũ biên/phiên dịch của chúng tôi không chỉ có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật chất lượng trong các lĩnh vực như
Tính lương / quản lý nhân sự
Với một đội ngũ chuyên viên marketing và mua sắm, VA Vietnam tự tin có thể cung cấp cho quí khách hàng các dịch vụ sau