Blog

Tìm kiếm
Liên hệ
Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại Việt Nam
Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng kí, cấp biển xe máy chuyên dùng, thủ tục chuyển đổi bằng lái xe cho người nước ngoài như sau:
Chi tiết
17 08 2018
Một số từ vựng, thuật ngữ về môi trường, xử lý nước thải
Một số từ vựng, thuật ngữ về môi trường, xử lý nước thải
Chi tiết
03 08 2018
Qui định mới về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư số 23/2017/TT-BLDTBXH ban hành bởi Bộ Lao động Thương Binh và Xã hôi vào ngày 15/8/2017 hướng dẫn thực hiện việc xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
Chi tiết
13 11 2017
Tìm kiếm dữ liệu
Trong môi trường kinh doanh hiện đại, thông tin và dữ liệu luôn là yếu tố cần thiết giúp các doanh nghiệp vươn ra toàn cầu.
Chi tiết
13 10 2017
Phản hồi của khách hàng về VA Việt Nam